Dataregistrering

Vi registrerar all typ av registrering t.ex. löneredovisning, statistik och registerhantering.

Vi registrerar även enkätundersökningar både på vår maskinpark och on-line registrering på er webb.

Vi registrerar och levererar det kunden har beställt.

Börja skriva och tryck på enter för att söka